De dagkoekoeksbloem

Silene is een geslacht met meer dan vierhonderd soorten uit de anjerfamilie. De naam is afkomstig uit de Griekse mythologie: de opvoeder van Bacchus heette Seilenos. In de Benelux komen de volgende soorten en ondersoort voor: Avondkoekoeksbloem
Dagkoekoeksbloem verkiest vochtige en matig voedselrijke plaatsen. De soort komt vaak als zoomplant voor op open plekken in jong ruderaal bos of in de ondergroei van struikgewas. Ze kan echter ook in grasland en ruigten groeien. De soort mijdt zure zandgronden, maar ook zware kleigronden. Het talrijkst is ze op leembodems.
Een uitbundig bloeiende,2 huizigeplant met mannelijke en vrouwelijke bloemen die overdag geopend zijn en niet geuren. Tijdens de nacht geuren ze wel want ze trekken nachtvlinders aan. Ze worden 30 tot 90 cm hoog en zijn meestal  roze rood en zelden wit.Ze bloeien heel de herfst (april-oktober )
Het is een vlinder- en nectarplant en wordt bestoven dor nachtvlinders en wordt ook bezocht door hommels en bijen.In de zaaddoosjes zitten vaak rupsen.
Advertenties